I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår
det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres.

Regjeringen og Stortinget har de siste ukene kommet med nye tiltak for å avlaste de økonomiske

utfordringene mange bedrifter nå opplever. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli

vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt.

Det er ikke alltid like lett å få oversikt over hva som gjelder og for hvem.

I det vedlagte nyhetsbrevet prøver vi å gi deg oversikt over og innsikt i de viktigste tiltakene. 

 

Viser også til revisorforeningen sin nettside.


Vi håper dette kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål eller
trenger bistand fra oss.

Vennlig hilsen

tsrevisjon as