Våre tjenester

 • Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester:
  • Lovbestemt og frivillig revisjon
  • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon
  • Revisjon av deler av regnskap
  • Utarbeidelse av årsregnskap, noter og ligningspapirer
  • Etablering, restrukturering, omorganisering og avvikling
  • Verdsettelse av foretak
  • Økonomi-, skatte- og avgifts- rådgivning
  • Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
  • Revisorbekreftelser, Prosjektregnskap
  • Revisorbekreftelser, SkatteFUNN
  • Revisorbekreftelser, Kompensasjon av merverdiavgift
  • Registrere firmaendringer i Altinn, Brønnøysund og bistand med nødvendige styre / generalforsamlings protokoller
  • Bistand ved kapitalendringer
  • Revisjon av mellombalanse ved uttak av utbytte
  • Samtalepartner for ledelsen og styret
  • Regnskapsanalyse, budsjettering