Tsrevisjon AS er alltid på jakt etter dyktige, engasjerte og løsningsorienterte medarbeidere som kan takle hektiske 

arbeidsdager med utfordringer og muligheter. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, varierte kundeoppdrag og legger stor 

vekt på faglig utvikling og selvstendighet.

Vi ønsker kontakt med kandidater som i tillegg til faglig kompetanse, har god evne til kommunikasjon, er
endringsvillige og har interesse for den teknologiske utviklingen. Vi vektlegger lokal tilhørighet og 

langsiktig engasjement.