Våre tjenester

Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester: 

 • Lovbestemt og frivillig revisjon
 • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon
 • Revisjon av deler av regnskap
 • Utarbeidelse av årsregnskap, noter og ligningspapirer
 • Etablering, restrukturering, omorganisering og avvikling
 • Verdsettelse av foretak
 • Økonomi-, skatte- og avgifts- rådgivning
 • Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
 • Revisorbekreftelser, Prosjektregnskap
 • Revisorbekreftelser, SkatteFUNN
 • Revisorbekreftelser, Kompensasjon av merverdiavgift
 • Registrere firmaendringer i Altinn, Brønnøysund og bistand med nødvendige styre / generalforsamlings protokoller
 • Bistand ved kapitalendringer
 • Revisjon av mellombalanse ved uttak av utbytte
 • Samtalepartner for ledelsen og styret
 • Regnskapsanalyse, budsjettering