Om oss

TSREVISJON AS er et revisjonsselskap med kontor i Kopervik sentrum. Vår adresse er Karmsundsgata 4, 4250 Kopervik, og vi holder til i 2. etasje i samme bygg som Sparebank 1.

Selskapet ble etablert i 2005, og består i dag av 4 partnere og 3 revisormedarbeidere. Kontoret har allsidig praksis innen revisjon og regnskap, og dekker med dette et bredt kompetansefelt. Se nærmere informasjon under vårt tjenestetilbud.

Våre kunder består av små og mellomstore foretak, og er i hovedsak lokalisert på Karmøy, i Haugesund og Haugalandet for øvrig. Vi har allsidig bransjeerfaring, og har blant annet kunder innen shipping, fiskeri, oppdrett, eiendom, transport, entreprenørvirksomhet, industri, helse, privatskoler, barnehager, butikker, forhandlere, investeringsvirksomhet, restauranter, reklame, håndverkere, verksteder, advokater, sameier og stiftelser.

Vi har faglig samarbeid med andre revisorer, og har god tilgang på juridisk bistand i saker hvor det er behov for dette. Vi er medlem av Den norske Revisorforening, og alle ansatte deltar i revisorforeningens kurs- og oppdateringsprogram.

Vi møter våre kunder med tillit og respekt, har som målsetting å være tilgjengelig, og gi en effektiv og personlig service. Våre kunder vil ha en hovedkontaktperson som har ansvar for gjennomføring av oppdraget. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Våre ansatte


Hans Petter Thorvaldsen er registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er daglig leder, eier og partner i firmaet, og du treffer han ved å besøke ham på kontoret i Karmsundsgata 4 i Kopervik. Du kan også ta kontakt ved å ringe ham eller sende mail.

Mobil: 957 04 187
Mail: hpt@tsrevisjon.no

Dag Johannes Stave er registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er styreleder, eier og partner i firmaet. Du treffer ham på kontoret i Karmsundsgata 4 i Kopervik. Du kan også ringe ham eller sende mail.

Mobil: 974 76 401
Mail: djs@tsrevisjon.no

Anders Fjelltun er registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er eier og partner i firmaet. Du treffer Anders på kontoret i Kopervik. Du kan også ringe ham eller sende mail.

Mobil: 906 31 981
Mail: af@tsrevisjon.no

Kjersti Sørbø er registrert revisor, og har arbeidet i firmaet siden 2010.

Du treffer Kjersti på kontoret i Kopervik. Du kan også ringe henne eller sende mail.


Mobil: 940 56 521
Mail: ks@tsrevisjon.no


Roger Jakobsen er registrert revisor, og har arbeidet i firmaet siden 2012. Du treffer Roger på kontoret i Kopervik. Du kan også ringe ham eller sende mail.

Mobil: 996 22 866
Mail: rj@tsrevisjon.no

Silje Kristin Berge har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har arbeidet i firmaet siden 2018. Du treffer Silje Kristin på kontoret i Kopervik. Du kan også ringe henne eller sende mail.


Mobil: 920 81 811

Mail: skb@tsrevisjon.no

Arnfinn Hønsi er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han begynte i firmaet i 2018, og er eier og partner. Du treffer Arnfinn på kontoret i Kopervik. Du kan også ringe ham eller sende mail.


Mobil: 982 37 174

Mail: ah@tsrevisjon.no